Skip to content Skip to footer

Build to change

ProtonX là công ty công nghệ được thành lập nhằm mục đích đưa những ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất vào giải quyết những vấn đề lớn lao của xã hội.

Sản phẩm

Sáng tạo nội dung sử dụng trí tuệ nhân tạo

Nền tảng học tập trí tuệ nhân tạo

Đối tác

Chúng tôi phối hợp với những tổ chức / công ty hàng đầu nhằm mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng

Học tập trí tuệ nhân tạo

Ươm mầm tài năng trí tuệ nhân tạo

Lớp học luyện thi chứng chỉ Tensorflow từ Google

Lớp học luyện thi chứng chỉ Tensorflow từ Google ProtonX luôn tin tưởng rằng việc xây dựng mô hình AI bằng Python + Numpy dựa vào công thức toán học sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức toán học + lập trình hơn rất…

AI Blog

Chúng tôi phối hợp với những tổ chức / công ty hàng đầu nhằm mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng